iz49 trả số

iz49 hộp số vô nước

vồng động tốc

Xe Iz 49, 2017, thỉnh thoảng khó vào số, số 3 có khi trả về N. Vào số khóGARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

Xe Iz 49, 2017, thỉnh thoảng khó vào số, số 3 có khi trả về N. Vào số khóGARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
Xe Iz 49, 2017, thỉnh thoảng khó vào số, số 3 có khi trả về N. Vào số khóGARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

Iz49 2017, hộp số bị trả số 3, thỉnh thoảng bị, khó vào số

14-11-2023

Xe Iz 49, 2017, thỉnh thoảng khó vào số, số 3 có khi trả về N. Vào số khó

Tiến hành kiểm trta nhớt hộp số:

Có nước giống bùn, một ít nhỏ mạc kim loại

Hạ hộp số tháo nắp và kiẻm tra hành:

1. Độ rơ bạc đạn

2. Hành trình và mẳ  tiếp xúc của vòng đồng tốc

3. Tìm nguyên nhân nước vào bên , thay phốt cốt số và cốt phốt đuôi cá


Zalo
Zalo
0919 757 107