GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

BÀN GIAO

28-11-2019

BÀN GIAO

Công việc bàn giao xe được thực hiện sau khi kiểm tra hoàn thành sửa chữa và vệ sinh sạch sẽ.

Bộ phận văn phòng làm phiếu thanh toán và phiếu bảo hành, bảo trì tùy theo từng công việc sửa chữa cụ thể.

Người quản lý kỹ thuật phải ký xác nhận xuất xưởng.

Khách hàng kí xác nhận thanh toán hoặc công nợ trước khi xuất xưởng.

Giao xe cho khách tại khu vực lưu xe chờ bàn giao.

Tiếp tục nhận xe cho quy trình sửa chữa tiếp theo.


Thông tin khác

Zalo
Zalo
0919 757 107