GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

NHẬN XE

28-11-2019

Công việc Nhận xe

Khi có xe vào sửa chữa, người được phân công nhận xe phải tiến hành ghi phiếu nhận xe. Người được phân công đồng thời là người quản lý kỹ thuật, phải am hiểu các tính năng vận hành của xe.

Phiếu nhận xe gồm các thông tin về xe: 

- Biển số xe

- Model xe

- Năm sản xuất

- Kết cấu hộp số

- Thông tin liên hệ khách hàng.

- Phần xác nhận hiện trạng xe trước sửa chữa.

- Phần yêu cầu sửa chữa

- Phần kế hoạch vật tư, phụ tùng.

- Phần tính công sửa chữa

- Phần lưu ý khách hàng

Người nhận xe phải ghi rõ chi tiết yêu cầu sửa chữa của khách hàng

Thực hiện trao đổi với khách hàng, về kế hoạch sửa chữa để đi đến thống nhất

Sau khi , đã thống nhất, đề nghị khách hàng kí xác nhận vào phiếu nhận xe

Sắp xếp, vị trí đỗ xe phục vụ công tác sửa chữa.

Chuẩn bị cho bước kế tiếp

 

 


Thông tin khác

Zalo
Zalo
0919 757 107