GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

VỆ SINH

28-11-2019

VỆ SINH

Công việc vệ sinh sạch sẽ các vị trí trong quá trình sửa chữa. Có thể vệ sinh nhẹ hoặc cần thiết thì tiến hành rửa xe hoàn thiện nội ngoại thất cũng như khoang máy. Đảm bảo sao cho khách hàng hài lòng.

Khi vệ sinh xe, đồng thời người quản lý kỹ thuật nộp phiếu nhận xe và các danh mục kiểm tra cho bộ phận văn phòng để thực hiện tính phí, làm thủ tục bàn giao xe.

Tiến hành Bàn giao xe.


Thông tin khác

Zalo
Zalo
0919 757 107