GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

KIỂM TRA 2

28-11-2019

KIỂM TRA 2

Công việc Kiểm tra 2 được thực hiện sau quá trình sửa chữa. Người quản lý kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra để đảm bảo công việc sửa chữa thành công. Nếu các tính năng vận hành của hệ thống đã sửa chữa vẫn chưa đạt thì phải cho tiến hành tái sửa chữa.

Công việc kiểm tra 2 cũng thực hiện tương tự như Kiểm tra 1 nhưng giới hạn trong phạm vi hệ thống được sửa chữa.

1.Kiểm tra bằng các giác quan

2. Kiểm tra bằng máy chẩn đoán, đảm bảo sạch lỗi và không tái xuất hiện lỗi.

3. Dùng các dụng cụ đo nếu cần thiết.

Ghi chép đầy đủ thông tin vào danh mục kiểm tra để lưu hồ sơ.

Chuẩn bị sang bước kế tiếp. Vệ sinh sạch sẽ trả lại hiện trạng nội ngoại thất trước khi vào sửa chữa


Thông tin khác

Zalo
Zalo
0919 757 107