GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107
GARA KHƯƠNG DŨNG | SỮA CHỮA Ô TÔ GÒ CÔNG | LIÊN HỆ : 0919 757 107

SỬA CHỮA

28-11-2019

SỬA CHỮA

Công việc sửa chữa được thực hiện sau khi đã kiểm tra và tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi. Nguyên tắc sửa chữa phải đảm bào không ảnh hưởng đến các thông số, bộ phận khác không liên quan. Nhân sự, vật tư, phụ tùng, dụng cụ phải bảo đảm theo đúng kế hoạch sửa chữa, đảm bảo tiến độ bàn giao.

Người chịu trách nhiệm kỹ thuật điều phối công việc sao cho kế hoạch phụ tùng phải đảm bảo tiến độ

Công nhân sửa chữa phải đảm làm đúng quy trình sửa chữa riêng cho từng hệ thống cụ thể.

Trong quá trình sửa chữa, có phát sinh những yếu tố khó giải quyết hoặc ngoài khả năng giải quyết thì phải báo cáo ngay cho người quản lý kĩ thuật để được hỗ trợ. 

Người quản lí kỹ thuật trao đổi trực tiếp với khách hàng về phương án sửa chữa có phát sinh để đi đến thống nhất.

Sau khi kết thúc Công việc sửa chữa, công nhân sửa chữa phải tiến hành báo cáo hoàn thành để người quản lý kỹ thuật chuẩn bị danh mục kiểm tra sau sửa chữa.

Bước kế tiếp: Kiểm tra 2

 


Thông tin khác

Zalo
Zalo
0919 757 107